Deze site maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën.

Als u de browserinstellingen niet wijzigt, gaat u ermee akkoord.Lees meer

Restricties

Voor de aankoop van luchtdrukwapens en kruisbogen dient een duidelijk leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs (ID kaart, rijbewijs of paspoort) per Email te worden gezonden naar: info@kurversschietsport.nl  ter controle van de leeftijd van de koper.
Verzending naar kopers BINNEN Nederland zal op grond van wettelijke voorschriften niet plaatsvinden voordat genoemde kopie is ontvangen.
In het geval dat de vereiste kopie niet binnen een redelijke termijn van 2 weken na betaling is ontvangen, zal – na eenmalige herinnering- het aankoopbedrag worden teruggestort onder inhouding van 20% voor gemaakte kosten.

Voor de aankoop van airsoft-apparaten gelden dezelfde voorwaarden als voor luchtdrukwapens. Bovendien dient een kopie van uw geldige NABV lidmaatschapskaart te worden meegezonden.

Voor de overdracht van verlofplichtige (vuur)wapens van de cat. III en /of munitie daarvoor dienen de daarvoor strekkende regels STRIKT te worden gevolgd.
Koper wordt door het bestellen  en (aan)betalen van een vuurwapen of munitie geacht zorg te dragen voor het  binnen zo kort mogelijke tijd doorlopen van de door de afd. KCT van de Nationale Politie gecontroleerde  procedure voor overdracht van verlofplichtige wapenbs en/of munitie.
Deze procedure omvat verzending door ons van een reserveringsbewijs met serienummer en typering van het aangekochte wapen; uw gang naar de schietvereniging voor accoord en een gestempeld WM3 formulier; uw gang naar de afd KCT van de Politie voor aanvrage van het verlof; idem voor afhalen van verlof ter verkrijging (WM2) en bijschrijven op uw verlof (WM4) ; uw komst naar onze vestiging, inleveren van de WM2 en tonen van WM4 en registratie van uw geldig ID bewijs.
Door het bestellen en (aan)betalen van een verlofplichtig wapen en/of munitie verklaart u de procedure in zo kort mogelijke tijd te doorlopen. In het geval de op het reserveringsformulier vermelde datum verloopt voordat de procedure is beeindigd, danwel de procedure wordt afgewezen door de afd. KCT, volgt terugbetaling van de betaalde som minus 50% voor kosten en door ons geleverde inspanning.   

Verlofplichtige wapens en/of munitie worden NIET verzonden, anders dan na verificatie van uw verlof  en identiteit in onze vestiging in Lelystad.